Privacybeleid

Kookjes geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kookjes. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Kookjes respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.kookjes.nl en van haar relaties;
 • Kookjes stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om;
 • Kookjes deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting;
 • Kookjes is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij houdt Kookjes altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermings-wetgeving.

 

VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Kookjes verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:

 • Je gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
 • Je gegevens invult of achterlaat via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • De website van Kookjes bezoekt;
 • Een (zakelijke) relatie met Kookjes hebt;

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Kookjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en/of activiteiten;
 • Uitvoeren contract of overeenkomst. Als je klant of een relatie bent van Kookjes dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

 

GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Kookjes toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

 

OM WELKE PROCESSEN DRAAIT HET EN WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT KOOKJES?

Kookjes verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 

CONTACTFORMULIER

Op de website van Kookjes kun je contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag hebt. Deze komt binnen bij ons en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel en goede mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag.

De volgende gegevens worden verwerkt via ons contactformulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Bericht.

 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Kookjes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houd hierbij rekening met de wettelijke termijnen.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • We beveiligen onze website met een SSL certificaat.
 • Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Onze software is up-to-date;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

 

UW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kookjes. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kookjes.nl of bellen naar 06 22475978.

We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

 

CONTACTGEGEVENS

Zie contactpagina.